WORDT LID VAN DE WIJK VERENIGING BEZUIDENHOUT-WEST

WORDT LID VAN DE WIJK VERENIGING BEZUIDENHOUT-WEST

Sinds 6 november 2019 is er een NIEUWE wijkvereniging Bezuidenhout-West. Op die dag is ook een nieuw bestuur gekozen. De wijkvereniging kan namens de bewoners problemen in de wijk aankaarten en oplossingen voorstellen. Deze voorstellen zullen heel wat meer indruk maken op het Stadhuis als we namens een wijkvereniging met vele honderden leden praten.

6 November 2019

Deze 6e november was niet alleen de dag waarop het precies 100 jaar geleden was dat er voor het eerst een radio-uitzending in Nederland te horen was, op 6 november 2019 is ook een nieuw stemgeluid voor Bezuidenhout-West geboren.

Opgeroepen via een in onze buurt huis aan huis verspreide folder (zie foto), waren zo’n 30 mensen verzameld in het wijkcentrum. Johan Vogelaar schetste als eerste een beeld van hoe in de afgelopen jaren geprobeerd is een niet-officiële wijkvertegenwoordiging in stand te houden.

Lidmaatschap is belangrijk

Vervolgens kreeg Jacob Snijders, in de afgelopen 10 jaar hét boegbeeld van het Wijkberaad Bezuidenhout (-Midden en -Oost) het woord. Jacob gaf aan wat er allemaal bereikt is in Bezuidenhout in de overleggen met de gemeente en andere instanties. En dat kwam alleen maar – zo benadrukte Jacob – doordat de bewoners zich verenigd hadden. Met honderden leden en 24 werkgroepen, waarin leden actief zijn – van werkgroepen voor het organiseren van straatfeesten tot werkgroepen om over het parkeerbeleid of de groenvoorziening met de instanties in de clinch te gaan – kan het werk verdeeld worden én kan de wijkvereniging een krachtige stem vanuit de buurt laten horen: een stem waarnaar geluisterd wordt.

Statuten en huishoudelijk reglement

Bij een wijkvereniging horen, net als bij bijvoorbeeld een voetbalclub,  statuten en een huishoudelijk regelement. Deze waren in de afgelopen weken opgesteld en werden besproken en een beetje aangepast tijdens deze eerste bijeenkomst. Het doel van onze wijkvereniging is volgens de statuten: het behartigen van de belangen van de bewoners van Bezuidenhout-West en het bevorderen van een optimaal woon- en leefklimaat in onze buurt.

Het bestuur

Een wijkvereniging heeft een bestuur nodig, om de bewoners te vertegenwoordigen en om namens de leden van de vereniging in discussie te gaan over besluiten die invloed hebben op onze leefomgeving. In totaal hadden acht buurtbewoners zich – met een korte schriftelijke motivatie – kandidaat gesteld voor de vijf bestuursfuncties.

De aanwezige wijkbewoners konden schriftelijk hun stem uitbrengen op de kandidaten voor deze vijf functies. De uitslag van de stemming is als volgt.

Voorzitter : Johan Vogelaar, al jarenlang voortrekker van overleggen en activiteiten in de wijk, werd met unanieme stemmen voor de komende jaren gekozen tot voorzitter van de Wijkvereniging Bezuidenhout-West.  Secretaris en Penningmeester: Rabia Yesildag en Frans van Dam zijn de enthousiaste wijkbewoners, die al ruim 6 jaar in onze wijk wonen en deze functies voor hun rekening gaan nemen in de komende tijd. Algemeen bestuursleden: het dagelijks bestuur wordt aangevuld met en ondersteund door Cristina Popescu en Jos Spijkers.

Veel werk aan de winkel

In de komende tijd zal het bestuur een jaarplan gaan maken: welke prioriteiten voor de buurt gaan we oppakken in 2020? Elke buurtbewoner weet dat er heel veel speelt rondom Bezuidenhout-West: naast de al bestaande problematiek rondom de toegang tot onze wijk, de parkeerproblematiek en de groenvoorziening komt er binnenkort een huis voor tientallen weer in de samenleving integrerende ex-daklozen én worden er de komende tijd een groot aantal nieuwe woningen gebouwd in en rond onze wijk. Dit betekent ook duizenden nieuwe bewoners, die ook allemaal van zoveel mogelijk voorzieningen gebruik moeten kunnen maken. Hierbij zal het ook zaak zijn om de sociale samenhang in onze wijk waar nodig te versterken.

Dus word lid !

Er komt heel veel op ons af in de komende jaren. Een sterke wijkvereniging kan een krachtig geluid richting de instanties laten horen om ervoor te zorgen dat de belangen van u en uw mede-wijkbewoners niet ondersneeuwen in de omvangrijke gemeenteplannen.

En een krachtig geluid kan het bestuur alleen laten horen als we namens honderden wijkbewoners kunnen spreken. Voor een contributie van slechts 2 euro per jaar bent u al lid en kunt u ook een bijdrage leveren aan of het initiatief nemen tot een van de werkgroepen, die de komende tijd in onze wijk gevormd gaan worden.

Meld je dus aan op wijkverenigingbezuidenhoutwest@gmail.com of stap binnen in het wijkcentrum op het Jan van Riebeekplein en vraag naar Jaap de Wit.

Op naar een sterke wijkvereniging Bezuidenhout-West (BZHW)!!

Geen reactie's

Geef een reactie