Volkerakstraat

Volkerakstraat

De Volkerakstraat is één van de twee oudere straten uit het interbellum in Bezuidenhout-West. De straat kent een groot saamhorigheidsgevoel en de bewoners zijn hier trots op.

Er is aandacht voor het sluipverkeer dat voornamelijk in de ochtendspits via deze straat de wijk inrijdt om de filevorming in het Beatrixkwartier te omzeilen. Dit veroorzaakt zoekverkeer in nagenoeg alle woonstraten.

 

Kansen en uitdagingen

#veiligheid #verkeer #parkeren