Prins Clauslaan

Prins Clauslaan

De Prins Clauslaan is een dynamisch stukje straat in Bezuidenhout-West. Dwars in de lengte van deze straat loopt de A12/Utrechtse Baan.  Gebouwen als het Paleis van Justitie en het Ministerie van LNV zijn hieraan gelegen evenals de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer (“de Apenrots”). Nabij de Juliana van Stolberglaan worden twee wooncomplexen ontwikkeld met 651 wooneenheden (Grotiusplaats). De Utrechtse Baan wordt hier mede dankzij de Leefbaarheid Effect Rapportage (LER) overkluisd en vergroend (Vrijheidsplaats). Tussen de Koekamp en het Haagse bos wordt momenteel de oversteek boven de Utrechtse Baan verbreed voor een groenere overgang van Koekamp naar Bos.

Kansen en uitdagingen

#LER #parkeren #voorzieningen #CID #fietsen #luchtkwaliteit