Ambities en doelstellingen

De wijkvereniging heeft als doelstelling om met zoveel mogelijk leden als achterban de wijk en de bewoners te vertegenwoordigen bij de gemeente en de wijkpartners.

 

Daarnaast wil de wijkvereniging zoveel mogelijk bewoners betrekken om in de ruimst mogelijk zin van het woord de gezelligheid en saamhorigheid te vergroten.

 

Dit kan het bestuur uiteraard niet alleen. Wij hopen dat  in de ledenvergadering dan ook  leden mee willen doen in werkgroepjes om onze doelen te halen.

 

Momenteel zijn er al werkgroepjes van bewoners die hun straat willen verbeteren zoals in de Cornelis Speelmanstraat en de Schenkkade.