Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid is een speerpunt in Bezuidenhout-West. De wijkvereniging vraagt hier continue de aandacht voor.

Het veiligheidsgevoel van de bewoners staat in een aantal gebieden onder druk. De ontwikkelingen rondom de wijk geven de wijkvereniging wel een kans om hiervoor bij de wijkpartners en de gemeente extra aandacht en geld voor te vragen.

 

Eén van de kansen die de wijkvereniging ziet is dat Bezuidenhout-West hetzelfde handhavingsbeleid zou moeten krijgen als in het stadsdeel Centrum.

 

Een andere kans is het aanwijzen van gebieden in de wijk waar cameratoezicht een oplossingsrichting is.

 

Meedenken of -doen over dit onderwerp? Stuur een berichtje!

 

Binnentuinen

Dit betreft de binnentuinen die in eigendom zijn van woningcorporatie Haagwonen. In veel van deze binnentuinen ontbreken de “zichtlijnen” als gevolg van de hoge begroeiing. De wijkvereniging brengt dit veelvuldig onder de aandacht in de gesprekken met de corporatie. De binnentuin aan de Schenkweg die alleen toegankelijk is via “slopjes” en matig is verlicht is hierbij het grootste punt van zorg. Veel bewoners vrezen overlast als gevolg van randverschijnselen als gevolg van de ontwikkelingen rondom de Dak- en thuislozenopvang en prostitutiezone.

 

Omgeving Witte Anna/Station

Rondom de omgeving van de Witte Anna/Stationsgebied is het veiligheidsgevoel ook een punt. Dit betreft vooral het zoek- en parkeerverkeer in het weekend voor de in de woontoren gevestigde Shisha-lounge. Een aantal bezoekers hiervan houdt zich langdurig op straat op na sluitingstijd.

 

Prins Bernardviaduct/Anna van Buerenstraat

Het Prins Bernardviaduct is een donkere overkluizing van deze straat waarbij hieronder tevens de fietsenstalling is gesitueerd.  Ironisch genoeg is onder het viaduct de verlichting in de avond uitstekend terwijl het op een bewolkte winterdag hier volgens de bewoners een donkere bedoening is. Eén van de behaalde successen is dat het viaduct aan de onderzijde wit is geschilderd en is voorzien is van duurzame verlichting.

Nu nog brandende verlichting overdag!

Wooncomplex Francois Valentijnstraat

Een aantal bewoners van dit complex maakt zich zorgen om het veelvuldig vandalisme dat hier gepleegd wordt . Ook het rondhangen van ongenode gasten c.q. zwervers in de lifthal vragen aandacht. Binnen het complex spelen een aantal sociale vraagstukken, de politie signaleert hier een verhoogd aantal overlastmeldingen ten opzichte van het gemiddelde.