Verplaatsing prostitutiezone

Verplaatsing prostitutiezone

De prostitutiezones Geleenstraat en Doubletstraat zullen op middellange termijn verplaatst worden naar het gebied in de zogeheten sporendriehoek nabij de Lekstraat. Dit stond al enkele malen in diverse coalitieakkoorden, maar met het laatste Coalitie-akkoord lijken de bestuurders hier nu invulling aan te willen geven.

Dit zal vraagstukken geven voor parkeerdruk en veiligheid in Bezuidenhout-West aangezien de Schenktunnel een directe verbinding heeft met dit gebied. De dames en hun werkgevers zijn hierbij niet de grootste uitdaging. Het beteugelen van randverschijnselen zoals bezoekersverkeer en bijvoorbeeld de handel in niet toegestane  middelen zoals cocaïne zijn dit wel.

 

Wat is de status?

Op dit moment bevindt dit vraagstuk zich in onderzoeksfase. De gemeente heeft gevraagd aan het bestuur van de Wijkvereniging BZHW om voeding te geven aan de randvoorwaarden die met een mogelijke verplaatsing gemoeid zijn. De Wijkvereniging BZHW stelt het op prijs dat er invulling gegeven kan worden aan inspraak aan de “voorkant” in plaats van beroep en bezwaar aan de “achterkant”.

 

In het eerste kwartaal 2020 zal de gemeente een bewonersavond organiseren. De inbreng hieruit kan door de projectgroep mee worden genomen in het uit te brengen advies (planning mei 2020).

Dit naar verwachting positieve advies zal dan eind van dit jaar (2020) worden voorgelegd aan de Raad.

 

Hierna zal een projectontwikkelaar gevonden moeten worden en gaan alle voorbereidende procedures (bestemmingsplannen etc.) van start.

Verdere ontwikkelingen zullen hier worden vermeld.

 

Kansen en uitdagingen

#veiligheid #parkeren