Wisselschool Laurens Réalstraat

Wisselschool

Na enige jaren leegstand en anti-kraak is de gemeente van plan het kantoorpand aan de Laurens Realstraat 10 voor een periode van 6 jaar te verhuren om te dienen als wisselschool. Een aantal scholen in Bezuidenhout gaan de komende jaren verbouwen. Tijdens de verbouwing worden de kinderen ondergebracht in een wisselschool in bezuidenhout-West zo is het plan. Op dit moment haalt de gemeente informatie op bij de bewoners voorafgaand aan benodigde vergunningstrajecten zoals de omgevingsvergunning.

 

Om de bewoners hierover te informeren  en om informatie op te halen heeft de gemeente een Inloopavond tijdelijke schoolhuisvesting Laurens Reaalstraat gehouden.

 

Naast de voorzitters van het wijkberaad Bezuidenhout en de nieuwe wijkvereniging van Bezuidenhout West, zijn er bewoners van 6 of 7 adressen langs geweest.

Het plan voor tijdelijk gebruik als schoolgebouw is door niemand afgewezen. Maar er zijn wel een aantal zorgpunten geuit. Deze zijn:

  • De verkeerssituatie in de ochtendspits; is éénrichting verkeer instellen misschien een oplossing voor dat probleem?
  • Fietsstalling plekken, kan dat wel naast het gebouw in verband met bijvoorbeeld de brandweer doorgang?
  • Het tekort aan speelruimte, waarbij in het speeltuintje aan het Hendrick Hamelplantsoen de beste optie lijkt.
  • Als er een stoep voor het gebouw komt, plaats dan een hek zodat de kinderen niet meteen de weg op kunnen rennen.
  • Parkeerproblematiek en een plek voor kiss & ride.
  • laden en lossen buurtsuper (7:30 – 9:00) valt samen met de start van de school en dus veel verkeersbewegingen en kinderen in de straat.
  • Zorg over het feit dat de Liduina basisschool niet helemaal in het gebouw past.
  • Mogelijke overlast van kinderen die voor de huizen gaan hangen.
  • Aandacht voor handhaven en zo nodig maatregelen nemen.
  • Bodemverontreiniging door eerdere functie van het gebouw (grafisch bedrijf).