Samenwerken aan-/voor de wijk

Bewonersinitiatieven en werkgroepen

De bewoners werken samen aan de wijk Inmiddels zijn er een aantal bewonersinitiatieven ontstaan.

Eén van deze initiatieven is het met bewoners opzetten van een coöperatie om Autodelen mogelijk te maken in Bezuidenhout-West.

Daarnaast zijn er momenteel werkgroepjes van bewoners die meedenken over de opknap van de Schenkkade en de Pieter Bothstraat.