Onze wijkhuiskamer

Wijkhuiskamer

Het Wijk en Dienstencentrum aan het jan van Riebeekplein is gelijk aan de toenmalige stadsvernieuwing ongeveer 40 (!) jaar oud. Ook de inrichting hiervan is zowel qua kleurstelling als qua meubilair gedateerd en nodigt niet uit tot een aangenaam verblijf. Daarnaast voldoet de bouwkundige inrichting en gebouw-architectuur niet meer aan de maatstaven van de jaren 20. De toegang tot het WDC zit verstopt in een nisje en aan de binnenzijde is de keuken pontificaal in het midden gesitueerd waardoor een centrale ontmoetingsplek eigenlijk ontbreekt. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat mensen het WDC niet weten te vinden of geen gebruik maken van de aangeboden faciliteiten. In 2019 is met een scrumsessie gebleken dat wijkbewoners gezelligheid en saamhorigheid de belangrijkste elementen vinden.

 

Om het WDC weer als verbindende factor te laten fungeren is een centrale gezellige ontmoetingsplaats gewenst. Hiervoor zou de zogeheten koepelzaal aan de voorzijde getransformeerd kunnen worden tot een echte wijkhuiskamer met een dito inrichting en meubilair. De wijkvereniging BZHW wil dit in 2020 realiseren samen met de bewoners.

 

Zo is een lees- en ontmoetingstafel die als stamtafel kan fungeren fijn en zou er bijvoorbeeld invulling gegeven kunnen worden aan een gratis boekenwissel. het meubilair kan gelijk aan een huiskamer bestaan uit een bankstel en fauteuils en de twee deuren aan de voorzijde kunnen fungeren als hoofdtoegang vanaf de straatzijde. De Wijkvereniging denkt dat met een zogeheten moodboard door de bewoners invulling gegeven kan worden aan de inrichting en zal hierbij faciliteren. Tevens ziet de wijkvereniging kansen om hiervoor fondsen aan te boren naast de gebruikelijke activiteitensubsidies.

 

Met het samen opknappen van de koepelzaal samen met de de bewoners hoopt de wijkvereniging dat een vliegwieleffect optreedt waardoor bewoners zich ook beter thuis voelen in hun eigen Wijk en Dienstencentrum!

 

Het Wijk en Dienstencentrum (WDC) is in eigendom van de gemeente Den Haag. Het functioneel en facilitair beheer is bij opdracht vergund aan de stichting Vóór Welzijn.