Leefbaarheid (LER)

De leefbaarheid van de wijk staat regelmatig onder druk. Dit heeft vooral te maken met de centrale ligging nabij het centrum en ingeklemd tussen het zakencentrum Beatrixkwartier en het Centraal Station en Stadssnelweg A12/Utrechtse Baan. Als gevolg hiervan zijn er altijd wel bouwprojecten rondom de wijk Bezuidenhout-West. De stad is immers nooit af.

De stichting Wijkberaad Midden/-Oost heeft de Leefbaarheid Effect Rapportage (LER) ontwikkeld. Hierop is inzichtelijk gemaakt welke leefbaarheidsomstandigheden worden geraakt in de gehele wijk Bezuidenhout.