Haagwonen

Haagwonen

Woningcorporatie Haagwonen is eigenaar van een groot aantal woningen en wooncomplexen in met name het centrale gedeelte van Bezuidenhout-West. Hiermee is Haagwonen een belangrijke wijkpartner.

 

De appartementencomplexen uit de jaren 80 zijn geheel (de groene complexen) of gedeeltelijk (de blauwe complexen) in eigendom van de corporatie. De gedeeltelijk in eigendom beheerde complexen bevatten ook particuliere eigenaren. Deze zijn samen met de corporatie verenigd in Verenigingen van Eigenaren (VVE).

 

De binnentuinen rondom de appartementen complexen zijn (met uitzondering van het Hendrik Hamelplantsoen) eveneens in eigendom van Haagwonen. De corporatie is verantwoordelijk voor het onderhoud en het beheer hiervan.